مهیار سیاهوشی

مهیار سیاهوشی

مهیار سیاهوشی متولد سال 1368، دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی_ بازاریابی از دانشگاه ازاد قزوین است. او مدرس و مولف می باشد.

کتاب های مهیار سیاهوشی