شاپور ابراهیمی

شاپور ابراهیمی

شاپور  ابراهیم معروف به شاپور الف متولد 1331 در تهران  ومددکار اعتیاد و وابستگی است .شاپور مرد 63 ساله‌ای است که طعم روشنایی را 16 سال در زندگی‌اش چشیده است. تحولی که در او ایجاد شد وی را به دنیای نویسندگی کشانید. نوشتن بیش از 100 عنوان کتاب درباره زندگی و اعتیاد و بیماری سرطان بخشی از کارهای اوست.

کتاب های شاپور ابراهیمی

صد سوال چهارصد جواب


کودک بیش فعال


روز به روز 365 روز