انا کورنلیا بیر

انا کورنلیا بیر

دکتر آنا کورنلیا بِیر که تباری از آلمان شرقی دارد سال‌ها به‌عنوان اندیشمند حوزۀ روابط بین‌الملل ابتدا در کشور آلمان و سپس در دانشگاه هال انگلستان مشغول فعالیت علمی بوده است. او کتاب‌های بسیاری در زمینۀ روابط بین‌الملل تألیف کرده است. هدف و انگیزه او در انجام پژوهش و مطالعه قلم زدن در راستای تحقق صلح در جهان است. از علایق پژوهشی او می‌توان به صلح، امنیت، سلامت عمومی، معنویت و فراروان‌شناسی و فصل اشتراک آن با نظریۀ روابط بین‌الملل و روان‌شناسی سیاسی بین‌الملل نام برد.

کتاب های انا کورنلیا بیر

روان شناسی سیاسی بین الملل