استفان جی هافمن

استفان جی هافمن

استفان جی هوفمان (متولد 1964) روانشناس بالینی آلمانی است و در گروه روانشناسی و علوم مغزی دانشگاه بوستون فعالیت می کند. وی یکی از مهمترین متخصصان در شناخت درمانی رفتاری، به ویژه در مورد اختلالات اضطرابی است. هافمن در حال مطالعه ماهیت اختلالات عاطفی و فرایندهایی است که از طریق آنها معالجه روانشناختی با ترجمه اکتشافات از احساسات و علوم اعصاب به کاربردهای بالینی، رنج را کاهش می دهد.

کتاب های استفان جی هافمن