رابرت الگی

رابرت الگی

رابرت الگی  استاد مطالعات دولتی و بین المللی در دانشگاه شهر دوبلین، جمهوری ایرلند است. او کتاب های متعددی منتشر کرده است، از جمله نیمه ریاست جمهوری: انواع فرعی و عملکرد دموکراتیک (2011). او سردبیر مجله سیاست فرانسوی است که توسط پالگریو مک میلان منتشر می شود و ویرایشگر نقد مجله دولت و مخالفت است.

کتاب های رابرت الگی