فلیپ اندرو استوکس

فلیپ اندرو استوکس

فیلیپ استوکس دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه بریستول است. فیلیپ پس از چندین سال کار در انتشارات  به دانشگاه بازگشت و اکنون در دانشگاه Chulalongkom در تایلند تدریس می کند، جایی که او عضو هیئت علمی زبان است.فیل استوکس متاهل و دارای دو فرزند است و در حال حاضر در تایلند زندگی می کند. او زبان انگلیسی و مهارت‌های تفکر انتقادی را در دانشگاه تایلند آموزش می‌دهد.

کتاب های فلیپ اندرو استوکس

متفکران بزرگ فلسفه