توماس دایز

توماس دایز

توماس دایز (زاده ۲ فوریه ۱۹۷۰) استاد آلمانی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه توبینگن است. او قبلاً استاد تئوری روابط بین‌الملل در دپارتمان علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه بیرمنگام بود و در آنجا از سال 2005 تا 2008 رئیس بخش بود. دایز دکترای خود را در دانشگاه مانهایم اخذ کرد.

کتاب های توماس دایز