فرانک لولیز

فرانک لولیز

دکترفرانک لولیز، متولد  25 مارس 1940 ، یک روانشناس مشهور در سطح ملی است که کار خود را بر روی استفاده از PsychoNeuroPlasticity (PNP) در انواع درمان ها و برنامه های درمانی متمرکز کرده است.او از سال 1968 که دکترای خود را در روانشناسی با تأکید بر روانشناسی پزشکی و توانبخشی دریافت کرد، بر روی روش های بالینی و تحقیقاتی رابطه ذهن و بدن متمرکز شد. وی موفق به دریافت مدرک دیپلم (A.B.P.P.) در روانشناسی مشاوره و روانشناسی بالینی شد. او همچنین به دلیل کمک های علمی خود در زمینه روانشناسی بالینی و پزشکی رفتاری، و همچنین جوایز دیگری را به دلیل تحقیقات پیشگام خود در این زمینه، از انجمن روانشناسی آمریکا به عنوان همکار دریافت کرد. او یکی از اعضای انجمن روانشناسی آمریکا است که با پنج دانشکده پزشکی و شش دانشگاه کار کرده است. 

 


کتاب های فرانک لولیز

IQ