پیر خاویر مسچی

پیر خاویر مسچی

پیر خاویر مسکی استاد استراتژی بین‌المللی در مدرسه بازرگانی SKEMA و در IAE ایکس مارسی (دانشگاه اکس مارسی) است. او همچنین مدیر دانشکده دکتری اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اکس مارسی است. علایق تحقیقاتی او شامل بین المللی سازی شرکت ها، ادغام ها و ادغام های بین المللی و شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال ظهور است. آثار او در بیش از 30 مجله علمی بین المللی به چاپ رسیده است.

کتاب های پیر خاویر مسچی