محسن آزرم

محسن آزرم

محسن آزرم در سال 1357 در تهران متولد شد. پس از گذراندن دوره متوسطه در دبيرستان فرهنگ به دانشگاه رفت و در رشته حقوق قضايي به تحصيل پرداخت. او فعاليت مطبوعاتي را از سال 1373 آغاز كرد و موفق به تأليف و ترجمه مقالات و اشعار مختلف شد كه در نشريات گوناگون به چاپ رسيدند. آزرم از سال 1377 بعنوان منتقد به فعاليت در روزنامه ها و مجلات پرداخت و فيلمنامه «انجمن شاعران مرده» را نيز ترجمه كرد.

کتاب های محسن آزرم

هفتاد و پنج سال اول


مرد سوم


مثل عکسی سیاه و سفید


سینما در انقلاب