مائوریتسیو فراریس

مائوریتسیو فراریس

مائوریتزیو فراریس (تورین، 1956)فیلسوف و محقق قاره‌ای ایتالیایی است که نام او به ویژه با جریان فلسفی به نام «رئالیسم جدید» مرتبط است - فراریس مانیفست رئالیسم جدید را نوشت.
او از سال 1995 استاد تمام فلسفه نظری در دانشکده ادبیات و فلسفه (از سال 2012 "گروه فلسفه و علوم تربیتی") دانشگاه تورین است.

کتاب های مائوریتسیو فراریس