آلافیر بورک

آلافیر بورک

آلافیر اس. برک، رمان‌نویس جنایی، استاد حقوق و مفسر حقوقی آمریکایی است. او نویسنده پرفروش نیویورک تایمز ۱۸ رمان جنایی، از جمله سابق، The Wife، و The Better Sisterو... است

کتاب های آلافیر بورک

هر نفسی که می کشی