هادی زاهدی نژاد

هادی زاهدی نژاد

هادی زاهدی‌نژاد نویسنده ایرانی متولد ۱۳۵۵‏‬ است.

کتاب های هادی زاهدی نژاد

جرعه ی تلخ