هانی شکرو اوغلو

هانی شکرو اوغلو

هانی شکرو اوغلو استاد روابط خارجی در گروه مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه پرینستون است. از جمله کتاب های او می توان به «تاریخ مختصر اواخر امپراتوری عثمانی» (پرینستون) اشاره کرد.

کتاب های هانی شکرو اوغلو