میشلین دوکلف

میشلین دوکلف

دکتر مایکلین داکلف، نویسنده کتاب پرفروش نیویورک تایمز، شکار، جمع آوری، والدین است. این کتاب روشی برای تربیت کودکان مفید و با اعتماد به نفس را شرح می دهد که مادران و پدران هزاران سال است که به آن روی آورده اند. همچنین توضیح می دهد که چگونه خانواده های آمریکایی می توانند این رویکرد را در زندگی پرمشغله خود بگنجانند.

کتاب های میشلین دوکلف