شیگاکو حقیقی

شیگاکو حقیقی

شیکاگو کیداچی (حقیقی) در سال 1942 در شمال ژاپن به دنیا آمد. در سال 1965 با محمدحسن حقیقی (طاهر غزال) ازدواج کرد و از سال 1966 تا 1984 در ایران و در شهر رشت زندگی کرد. پس از بازگشت به ژاپن کتاب های آسمان خزر ارغوانی ست (1987) و آنجا ایران است (2004) را منتشر کرد.کتاب آنجا ایران است که جایزه بزرگ انتشارات Hekitensha را در سال 2005 به دست آورد.

کتاب های شیگاکو حقیقی

یک ژاپنی در ایران