تونی وود

تونی وود

تونی وود نویسنده سیاسی بریتانیایی-مکزیکی درباره روسیه است.
تونی وود دکترای خود را در دانشگاه نیویورک در سال 2020 به دست آورد و از سال 2020 تا 2022 پژوهشگر و مدرس مطالعات آمریکای لاتین در پرینستون بود. تحقیقات او بر چگونگی تفکر چپ رادیکال آمریکای لاتین در مورد نژاد، طبقه، ملت و امپراتوری در دوره بین دو جنگ متمرکز است و ارتباطات بین مکزیک، کوبا و اتحاد جماهیر شوروی را دنبال می کند.

کتاب های تونی وود

روسیهٔ بدون پوتین