ویلیام گادوین

ویلیام گادوین

ویلیام گادوین عضو قانونی گروه به روز رسانی FIDIC بود. او یک وکیل متخصص مستقر در لندن است که کارش اغلب شامل پروژه های فرا مرزی است.

کتاب های ویلیام گادوین