آندرو گودرو

آندرو گودرو

آندرو گودرو André Gaudreault FRSC (متولد 23 آوریل 1952) نظریه‌پرداز و پژوهشگر حوزۀ تاریخ سینماست. او دارای کرسی نظریه‌پردازی سینما و رسانه در دانشگاه مونترال در کاناداست و کوشیده در پژوهش‌های خود با مرور «تاریخ‌های سینما» نگاهی جدید را در این حوزه پایه‌ریزی کند. پژوهش‌های او در زمینۀ پیدایش سینما از دهۀ 1980 تاکنون دریچه‌های تازه‌ای را به‌سوی علاقمندان گشوده است. وی در سال 1989 با همراهی تام گانینگ مقاله‌ای با عنوان «ابتدای سینما: چالشی برای تاریخ فیلم» نوشت که توانست توجه مجامع علمی را به‌سوی خود و نظریه‌اش جلب کند.

کتاب های آندرو گودرو

چرخش کینماتیک