جوآن بیکر

جوآن بیکر

جوآن بیکر در رشته علوم طبیعی در کمبریج تحصیل کرد و در سال 1995 دکترای خود را در دانشگاه سیدنی گرفت. او سردبیر علوم فیزیکی در مجله Science است، جایی که تخصص او علوم فضا و زمین است.

کتاب های جوآن بیکر