آلن ریچاردسون

آلن ریچاردسون

آلن ریچاردسون نویسنده ایست که در کتاب الهام‌بخش خود بینش‌هایی را به اشتراک می‌گذارد که در طول سال‌ها زندگی و سفر در سراسر آسیا با پل زدن بین فلسفه‌های شرق و غرب به شما کمک می‌کند تا بهترین نسخه خود را کشف کنید، خلق کنید و تبدیل شوید.

کتاب های آلن ریچاردسون

ایکیگای کاربردی