شرمین نادری

شرمین نادری

شرمین نادری (۱۳۵۵، تهران)؛ کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران. از سال ۱۳۸۰ به عنوان نویسنده و تصویرگر در نشریات مختلف به‌ویژه حوزه‌ی جوان و نوجوان کار کرده است. او همچنین تجربه‌ی نویسندگی برای برنامه‌های نوجوان و جوان در تلویزیون و تجربه‌ی قصه‌گویی و قصه نویسی برای آیتم های برنامه رادیو هفت را در کارنامه‌اش دارد . کتاب های منتشر شده‌اش از سال ۱۳۸۳ تا امروز بیشتر در حوزه‌ی تاریخ و ادبیات کهن و قصه‌های قدیمی و زندگی آدم‌های روزگار دور است:

کتاب های شرمین نادری

تاریخ ماریخ مستطاب سبیل


زار


تاریخ ماریخ مستطاب کفش


ماه شرف


تاریخ ماریخ مستطاب کلاه


خانجون و کوچه ی پریون


مرگامرگی


خانجون و بوی ریحون


ماه گرفته ها


قمر در عقرب


فدایت شوم


اشرف جان و رویاهای شهریور