ویویان فرنچ

ویویان فرنچ

ویویان جون ایزولت فرنچ ام بی ای Vivian June Isoult French MBE در سال 1945 متولد شد و در دانشگاه اکستر تحصیل کرد.
ویویان فرنچ در مدرسه بیشتر به خاطر لاغر بودن و زیاد حرف زدن شهرت داشت. او در مدرسه به کلمات دلبستگی پیدا کرد و بعد بازیگر شد، سپس داستان‌نویس شد و در نهایت نویسنده کتاب‌های کودکان شد. او نویسنده بیش از دویست کتاب است. خانم فرنچ در ادینبورگ اسکاتلند زندگی می کند و چهار دختر بزرگ دارد.

کتاب های ویویان فرنچ

یک خرس خیلی مزاحم


به سوی نجات


نبرد در داخل قلعه


هیچ اژدهایی شنا بلد نیست