بیژن قنواتی

بیژن قنواتی

بیژن قنواتی متولد سال 1352، معاون پژوهشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

کتاب های بیژن قنواتی

آشنایی با مهندسی شیمی