بهزاد برکت

بهزاد برکت

بهزاد برکت متولد تهران، دانشیار دانشگاه گیلان در گروه زبان و ادبیات انگلیسی است. برکت مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تربیت معلم تهران در رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی و مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه تهران در رشتهٔ زبان شناسی و مدرک دکتری اش را از انستیتوی ملّی زبان ها و تمدن های شرقی (INALCO) در پاریس، در زمینهٔ ادبیات تطبیقی (ترجمه شناسی) کسب کرده است. فعالیت او گذشته از تدریس در دانشگاه، در زمینهٔ ترجمه، نقد ادبی و ادبیات ایران و جهان است. برکت در کلاسهای دانشگاهی خود به زبان های انگلیسی و فارسی تدریس می کند، و پایان نامهٔ دکتری وی به زبان فرانسوی انتشار یافته است.

کتاب های بهزاد برکت