جاتی سنگوپتا

جاتی سنگوپتا

جاتی سنگوپتا (JATI K. SENGUPTA) استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، ایالات متحده است. او تعدادی تک نگاری تحقیقاتی و بیش از 300 مقاله پژوهشی در مجلات معتبر منتشر کرده است.

کتاب های جاتی سنگوپتا

درک رشد اقتصادی