گرگوری هایدیمناپولوس

گرگوری هایدیمناپولوس

گرگوری هایدیمناپولوس، استاد متالورژی فیزیکی و مدیر دانشگاه 
آزمایشگاه مواد (LoM) در دانشگاه تسالی یونان از سال 1992 است . در حال حاضر او دوران تعطیلی خود را به عنوان استاد در گروه مهندسی مکانیک در دانشگاه خلیفه ابوظبی، امارات با  تحقیقات بر روی  پردازش-ساختار میگذراند.او دکترای متالورژی، کارشناسی ارشد متالورژی و
کارشناسی ارشد در معماری دریایی و مهندسی دریایی از MIT (ایالات متحده آمریکا) را دارد.

کتاب های گرگوری هایدیمناپولوس

متالورژی فیزیکی : اصول و طراحی