اندی پولاین

اندی پولاین

من اندی پولین هستم. مشاور طراحی خدمات و نوآوری، مربی، نویسنده و سخنران. من مستقیماً با مشتریان و افراد کار می کنم تا سازمان و خودشان را متحول کنند. من آموزش مربیگری را در زمینه رهبری، طراحی خدمات، تحقیق و ترکیب، نوآوری ارائه می‌دهم. من مدیران و مدیران اجرایی را در چگونگی ایجاد پیش‌شرط‌ها برای شکوفایی تیم‌هایشان راهنمایی می‌کنم.

کتاب های اندی پولاین

طراحی خدمت