هیدن فینچ

هیدن فینچ

دکترهیدن فینچ یک روانشناس بالینی دارای مجوز، متخصص تغییر رفتار، و مدیر عامل و بنیانگذار Master Your Mental Health است، یک پلت فرم آموزشی که به افراد کمک می کند مهارت های عملی را بیاموزند تا شک به خود را به اعتماد به نفس تبدیل کنند.

کتاب های هیدن فینچ

روان شناسی اهمال کاری