تونی بوییر

تونی بوییر

 یکی از مدیران سابق IBM در سراسر جهان است که بر روی خدمات مالی تمرکز دارد. او بیش از 30 سال تجربه دارد و نویسنده مکرر و سخنران عمومی بین المللی است. تونی درک عمیقی از نحوه استفاده از هوش تجاری و تجزیه و تحلیل برای بهبود مدیریت و ارائه محصولات و خدمات در صنایع متعدد دارد. او یک متخصص شناخته شده در تجزیه و تحلیل مشتری، ریسک و اثربخشی عملیاتی است، او یک مدافع قوی برای تجزیه و تحلیل در سطح سازمانی برای بهبود خدمات و کاهش هزینه است. او دارای مدارک حرفه ای در مهندسی، بازاریابی، مدیریت زنجیره تامین و بیمه است.او در حال حاضر یک مشاور مستقل است که در نزدیکی لندن زندگی می کند.

کتاب های تونی بوییر