اونا ا دیوید

اونا ا دیوید

اوانا دیوید، دکترا، در حال حاضر استادیار ارشد در گروه روانشناسی بالینی و روان درمانی، دانشگاه بابش-بولیای (BBU) کلوژ-ناپوکا، رومانی است. او دکترای خود از BBU با پایان نامه برنامه های فرزندپروری مبتنی بر شواهد برای کاهش رفتار مخرب کودکرا دریافت کرد ، که بر اساس آن فرآیندهای تنظیم هیجان والدین را بررسی کرده و برنامه فرزندپروری مثبت منطقی را برای نزدیک شدن به اختلالات برونی سازی کودک ایجاد کرده است. دکتر دیوید از مؤسسه آلبرت الیس، نیویورک، که در آنجا همکاری میکند ، آموزش دیده است و رئیس انجمن بین المللی مربیگری رفتاری شناختی است.

کتاب های اونا ا دیوید