فیلپ پیج

فیلپ پیج

فیل پیج یک مدرس انگلیسی در دانشگاه متروپولیتن منچستر و یک عکاس حرفه ای است. او 30 سال است که در هیتون مرسی زندگی می کند.

کتاب های فیلپ پیج