نازنین دیهیمی

نازنین دیهیمی

نازنین دیهیمی، مترجم و ویراستار و روزنامه نگار، در سال ۱۳۶۷ در تهران متولد شد. او کار ترجمه را زیرنظر پدرش، خشایار دیهیمی، آموخت و از همان دوران دانشجویی کار ترجمه را با ترجمه ی آثار ادبیات نوجوان آغاز کرد و سپس به ترجمه ی آثاری در حوزه های علوم انسانی و ادبیات نمایشی روی آورد.

کتاب های نازنین دیهیمی

چیمریکا


آقای نویسنده و همکارش


ساحل آرمانشهر( سفر)


ساحل آرمانشهر


ساحل آرمانشهر(نجات)


دیودونی 3


دیودونی 1


کافه اروپا


مجموعه باربارا پارک


دیودونی 2


از من نخواهید لبخند بزنم


میک هارته این جا بود


عطر گوابا