نازنین عباسی

نازنین عباسی

نازنین عباسی متولد ۱۳۶۰ – تهران، دارای کارشناس ارشد تصویرسازی، دانشگاه آزاد تهران و کارشناس نقاشی، دانشگاه سوره تهران می باشد. وی چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی برگزار کرده و دارای چندین جایزه برای تصویرگری کتاب های کودکان و نوجوانان می باشد.

کتاب های نازنین عباسی

جنگل برای همه