سعید زینالی هریس

سعید زینالی هریس

سعید زینالی هریس (1353) دارای مدرک دکتری تخصصی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1385، استاد دانشگاه و مولف می باشد. زمینه های تحقیقاتی او شامل مباحث نانوسیال، انتقال حرارت و جریان در کانال های مدور و غیرمدور، رئولوژی و الکترورئولوژی، بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع و فرآیندهای گاز طبیعی می باشد.

کتاب های سعید زینالی هریس

نانوسیالات