ویلیام ج ساترلند

ویلیام ج ساترلند

ویلیام جیمز ساترلند (زاده 27 آوریل 1956) استاد زیست شناسی حفاظتی در دانشگاه کمبریج است. او رئیس انجمن اکولوژیکی بریتانیا بوده است. او از سال 2008 عضو کالج سنت کاترین، کمبریج بوده است. علایق تحقیقاتی ساترلند عمدتاً شامل پیش‌بینی پیامدهای تغییرات محیطی است. او به دلیل تحقیقاتش در زمینه ادغام علم و سیاست به ویژه در زمینه حفاظت مبتنی بر شواهد شناخته شده است.

کتاب های ویلیام ج ساترلند

فنون سرشماری در بوم شناسی