اچ اس چاولا

اچ اس چاولا

دکتر اچ اس چاولا (15 مارس 1955) استاد دانشگاه در گروه ژنتیک و اصلاح نباتات است. او در زمینه های بیوتکنولوژی گیاهی و ژنتیک و اصلاح نباتات تخصص دارد.

کتاب های اچ اس چاولا

اصول بیوتکنولوژی گیاهی