مایکل جی آرینا

مایکل جی آرینا

دکتر مایکل جی آرنا مدیر ارشد علمی و یکی از بنیانگذاران Syndezos است. او همچنین به عنوان عضو هیئت علمی در برنامه کارشناسی ارشد علوم دینامیک سازمانی Penn خدمت می کند و به عنوان مربی تفکر طراحی در مدرسه استنفورد عمل می کند. او اخیراً به دلیل کارش بر روی نقش‌های شبکه در ایجاد سازمان‌های سازگار نامزد کلاس Thinkers50 Radar سال ۲۰۲۰ شد و تحقیقات او در مورد شبکه‌ها برنده جایزه واکر ۲۰۱۷ از People + Strategy شد.

کتاب های مایکل جی آرینا

فضای انطباقی