فیلیپ هنز فرانسس

فیلیپ هنز فرانسس

فیلیپ هنز فرانسس (متولد 1963) اقتصاددان هلندی و استاد اقتصاد سنجی کاربردی و تحقیقات بازاریابی در دانشگاه اراسموس روتردام، و رئیس دانشکده اقتصاد اراسموس است، به ویژه برای کار خود در سال 1998 در "زمان غیرخطی" شناخته شده است. فرانسس متولد واگنینگن، اقتصاد سنجی را در دانشگاه گرونینگن خواند، در سال 1987 فارغ التحصیل شد و در سال 1991 دکترای خود را در دانشکده اقتصاد اراسموس دانشگاه اراسموس روتردام اخذ کرد.

کتاب های فیلیپ هنز فرانسس