محمدرضا شاهرودی

محمدرضا شاهرودی

محمدرضا شاهرودی ، متولد 1325، عضو هيئت علمي (استاديار) دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و مدير گروه اقتصاد و تجارت دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) است.

حاضر به همکاری با صدا و سیما می‌باشد او دارای مدرک لیسانس اقتصاد دانشگاه ملی تهران ، فوق ليسانس اقتصاد دانشگاه ايالتي جورجيا و دكتری اقتصاد از دانشگاه سيراكيوز آمریکا است.

کتاب های محمدرضا شاهرودی