دی گاردن ای رابرتسن

دی گاردن ای رابرتسن

D. Gordon E. Robertson، دکترا، استاد بازنشسته و عضو انجمن بیومکانیک کانادا، مقدمه ای بر بیومکانیک برای تجزیه و تحلیل حرکت انسان نوشت. او در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بیومکانیک در دانشگاه اتاوا و قبلا در دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا تدریس می کرد. او تحقیقاتی را در مورد حرکت انسان و فعالیت های ورزشی انجام می دهد و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده های آنالوگ BioProc3 را نوشته است.

کتاب های دی گاردن ای رابرتسن

روش تحقیق در بیومکانیک