اندرو جی اسکات

اندرو جی اسکات

اندرو جان اسکات یک اقتصاددان بریتانیایی است که در حال حاضر استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن است. او قبلاً مدرس دانشگاه آکسفورد، استاد مدعو در دانشگاه هاروارد و پژوهشگر دانشکده اقتصاد لندن بود.

کتاب های اندرو جی اسکات