مهدی شکرانی بایگی

مهدی شکرانی بایگی

مترجم: مهدی شکرانی بایگی؛ معامله‌گر و مدرس بازارهای مالی می باشد.

کتاب های مهدی شکرانی بایگی

هنر و دانش تحلیل تکنیکال