میرزا داوود حسینی

میرزا داوود حسینی

ميرزا داوود حسينى (1277-1218ق)، معروف به «وزير وظايف آستان قدس رضوى»، از نوادگان ميرزا محمدمهدى شهيد، يكى از علماى اصفهانى ساكن خراسان بوده است كه در اوايل دوره قاجار مى‌زيسته.

کتاب های میرزا داوود حسینی

سفرنامه میرزا داود وزیر وظایف