آرش اباذری

آرش اباذری

آرش اباذری فیلسوف ایرانی و پژوهشگر ارشد پژوهشگاه دانش‌های بنیادی است. پژوهش‌های او عمدتا در حوزهٔ فلسفه‌ی آلمانی قرن نوزدهم خصوصا فلسفه‌ی هگل و نیز فلسفه‌ی سیاسی و اجتماعی است. او دانش‌آموخته‌ی دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتری فلسفه از دانشگاه جانز هاپکینز است. اباذری تا سال ۱۴۰۰ در گروه فلسفهٔ علم دانشگاه صنعتی شریف تدریس می‌کرد.

کتاب های آرش اباذری

هگل و هستی شناسی قدرت