محمد حسین علی الصغیر

محمد حسین علی الصغیر

آقای دکتر محمد حسین علی الصغیر (متولد ۱۳۵۸ ق، عراق)، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری به اتمام رساند. سرایندگی شعر از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویان را نیز به عهده داشته و تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «تاریخ قرآن»، «دراسات قرآنیة»، «خاورشناسان‌ و پژوهش‌های قرآنی‌»، «الفکر الإمامی من النص حتی المرجعیة»، «الإمام الحسن العسکری»، «الإمام علی الهادی»، «الإمام محمد الجواد»، «الإمام علی الرضا»، «الإمام المهدی المنتظر»، «الإمام الحسین»، «إمام علی»، «قف فی ربی الطف»، «غریب الدار» برخی از این آثار است.[۱]

کتاب های محمد حسین علی الصغیر

تاریخ قرآن