داریو گولیزیا

داریو گولیزیا

داریو گولیزیا یک مدرس مدعو در دانشگاه IULM و یک مدرس ارشد در استراتژی های بازاریابی مد در Istituto Marangoni، هر دو در میلان، ایتالیا است.

کتاب های داریو گولیزیا

کسب و کار مد