پتر ژاتماری

پتر ژاتماری

پتر ژاتماری (متولد 1950) یک محقق کانادایی در زمینه اوتیسم و ​​سندرم آسپرگر است.ساتماری استاد و معاون پژوهشی گروه روانپزشکی و علوم اعصاب رفتاری در دانشگاه مک مستر است. او همچنین مدیر برنامه آموزشی پژوهشی در بخش، و عضو مرکز آفورد برای مطالعات کودک است. دکتر ساتماری سردبیر مجله سلامت روان مبتنی بر شواهد است و در هیئت تحریریه چندین مجله دیگر خدمت می کند. او برای نوشته هایش در مورد ژنتیک آسپرگرز، مطالعات نوزادان، و مطالعات PET و MRI شناخته شده است.او همچنین به دلیل معیارهای تشخیصی خود برای سندرم آسپرگر شناخته شده است.

کتاب های پتر ژاتماری