کای او کاسکینن

کای او کاسکینن

کای او کاسکینن (1942) یک مدرس ارشد (دکتر) در مدیریت صنعتی و مهندسی دانشگاه فناوری تامپره پوری فنلاند است. او برای مدت طولانی به عنوان مدیر پروژه در چندین شرکت مهندسی بین المللی کار کرده است. علاقه پژوهشی او بر دانش و مدیریت پروژه متمرکز است و او مقالات متعددی در این زمینه های تحقیقاتی منتشر کرده است.

کتاب های کای او کاسکینن