آرادنا کریشنا

آرادنا کریشنا

آرادنا کریشنا یک دانشگاهی آمریکایی است که بر بازاریابی متمرکز است. از سال 2006، او یکی از 50 استاد برتر بازاریابی در جهان در نظر گرفته شد. مجله هاروارد بیزینس ریویو اخیراً او را به عنوان "مهمترین متخصص در زمینه" بازاریابی حسی شمرده است. او استاد بازاریابی در دانشکده بازرگانی راس در دانشگاه میشیگان است.

کتاب های آرادنا کریشنا

حس مشتری